Praca Katarzyny Dzieniszewskiej na zakończenie kursu „Polski dla dzieci niemówiących po polsku”

Udział w kursie „Polski dla dzieci niemówiących po polsku: Krótki przegląd metod nauczania języka polskiego jako dziedziczonego” był dla mnie niezwykłym doświadczeniem, które głęboko wpłynęło na moje podejście do nauczania i relacji z uczniami niemówiącymi po polsku. Ta refleksyjna podróż po metodach nauczania języka dziedziczonego otworzyła przede mną nowe horyzonty, zarówno pedagogiczne, jak i osobiste.

Przede wszystkim, kurs skonfrontował mnie z wyzwaniami, z jakimi borykają się dzieci, których językiem ojczystym nie jest polski. Zdobyta wiedza stała się kluczem do zrozumienia ich perspektywy i lepszego dostosowania się do ich indywidualnych potrzeb. Odkrycie specyfiki ich świata językowego skłoniło mnie do refleksji nad moją rolą nauczyciela i sposobem, w jaki kształtuję środowisko edukacyjne.

W praktyce możliwość dostosowywania materiałów dydaktycznych do poziomu i umiejętności dzieci niemówiących po polsku stała się kluczowym elementem mojej pracy. To nie tylko ułatwia proces nauki, ale również buduje zaufanie i zachęca do aktywnego uczestnictwa w lekcjach. Widząc postępy moich uczniów, dostrzegłam, jak istotne jest indywidualne podejście i elastyczność w nauczaniu.

Różnorodność metod nauczania, które poznałam podczas kursu, otworzyła przede mną przestrzeń do eksperymentowania z innowacyjnymi technikami. Od gier językowych po interaktywne projekty, te metody nie tylko zwiększyły zaangażowanie uczniów, ale również ułatwiły przyswajanie nowego słownictwa. To doświadczenie skłoniło mnie do poszukiwania kreatywnych ścieżek nauczania, które mogą skutecznie angażować dzieci w proces odkrywania języka polskiego.

Współpraca z rodzicami stała się dla mnie ważnym elementem budowania mostu między szkołą a domem. Dzięki bardziej otwartej komunikacji i dzieleniu się strategiami nauczania stworzyliśmy wspólne środowisko wspierające rozwój językowy dzieci. To z kolei przekłada się na bardziej spójny proces nauki, zarówno w szkole, jak i w domu.

Ostatecznie, uczestnictwo w kursie było dla mnie nie tylko profesjonalnym doskonaleniem, ale także podróżą ku większej empatii i zrozumieniu dla uczniów niemówiących po polsku. Dzięki temu kursowi moja praca w szkole stała się bardziej ukierunkowana na indywidualne potrzeby uczniów, co sprawia, że nauczanie staje się nie tylko procesem edukacyjnym, ale także wzbogacającym doświadczeniem dla każdego z nas.  

Autorka: Katarzyna Dzieniszewska

Polska Szkoła Sobotnia im. Św. Jana Kantego w Nottingham

Wybierz walutę
GBP Funt szterling