Kurs dla asystentów w polskiej szkole sobotniej

£129.00

Kategorie: ,

Opis

Cały kurs składa się z 5 spotkań + bezpłatne webinarium. Spotkania odbywać się będą online, na platformie ZOOM we wtorki o godz. 20:00. Szkolenia będą nagrywane i przechowywane w naszej wideotece.

Program całego szkolenia:

13.09.2022 godzi. 20:00 (UK) – BEZPŁATNE WEBINARIUM >> link do rejestracji – Rola asystentów w polonijnych placówkach na bazie praktyk szkół brytyjskich i potrzeb szkoły sobotniej (Renata Jarecka)

20.09.2022 godz. 20:00 (UK) – Podstawy psychologii rozwojowej dziecka: potrzeby dzieci na kolejnych etapach ich rozwoju (Justyna Korolewicz)

1. Podstawy psychologii rozwojowej.
 •   Charakterystyka rozwoju człowieka – wybrane teorie.
 •  Zadania i zmiany rozwojowe.
 • Kryzysy rozwojowe.
2. Praktyczne zastosowanie psychologii rozwojowej w pracy nauczyciela/asystenta nauczyciela.
 •  Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych.
 • Jak wspierać rozwój uczniów na danym etapie rozwoju?
 • Co powinno nas zaniepokoić?
3. Dzieci z trudnymi zachowaniami.
 • Jak rozumieć?
 • Jak reagować?
 • Jak wspierać?

27.09.2022 godz. 20:00 (UK) – Po co dzieciom są dorośli? Naucz się wspomagać rozwój emocjonalny dzieci (Justyna Korolewicz)

1. Zrozumieć emocje.
 • Definicja emocji.
 • Rodzaje emocji.
 • Funkcje emocji.
 • Rozpoznawanie emocji.
 • Nazywanie emocji.
2. Czym jest rozwój emocjonalny dziecka?
 • Etapy rozwoju emocjonalnego dziecka.
 • Czemu rozwój emocjonalny dziecka jest tak ważny?
3. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.
 • Jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi emocjami/uczuciami?
 • Jak stymulować rozwój emocjonalno-społeczny dziecka?

04.10.2022 godz. 20:00 (UK) – Wsparcie dydaktyczne asystenta szkoły polonijnej (Renata Jarecka)

 • Przegląd podręczników i pomocy dydaktycznych pod kątem pracy asystenta
 • Czytanie dziecka a czytanie dziecku, czyli rola czytania zarówno w indywidualnym procesie nauki czytania oraz w zespołowym czytaniu dzieciom
 • Triki na głośne czytanie dzieciom
 • Rola asystenta w omawianiu lektur szkolnych
 • Podręczny zestaw przyborów nauczyciela-asystenta

11.10.2022 godz. 20:00 (UK) – Zabawa jako element organizacji zajęć edukacyjnych z dziećmi (Małgorzata Małyska)

 • Webinarium, w trakcie którego Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się  zabawie jako sytuacji edukacyjnej, która jest drogą do osiągania celów  nauczania i uczenia się.
 • Poznają przykładowe zabawy oraz ich funkcje w procesie dydaktycznym.
 • Należy przygotować  kilka kartek papieru A4, nożyczki i kredki pastelowe.

18.10.2022 godz. 20:00 (UK) – Bezpieczeństwo dzieci – dokumentacja i praktyka (Monika Hoch-Zielonka)

 

Kurs zakończy się pracą zaliczeniową a uczestnicy otrzymają imienne drukowane zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez KN.

 

Poniżej najczęściej zadawane pytania:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Na zaświadczeniu pojawi się informacja o zaliczeniu kursu oraz liczbie szkoleń i ich tytułach.

Zaświadczenie będzie opatrzone podpisem prowadzącego, dyrektor KN oraz pieczątką.

Będzie drukowane i wysyłane na adres uczestnika kursu.

Jesteśmy firmą szkoleniową zarejestrowaną w UK, dlatego nie staramy się o akredytację naszych kursów w Polsce przez MEN. MEN nie zna specyfiki naszych egzaminów i trudno byłoby im zatwierdzić nasz plan nauczania a w ciągu 4 lat udowodniliśmy uczestnikom naszych kursów, że nasze szkolenia są na wysokim poziomie.

Na jakiej podstawie będziemy wydawać zaświadczenie?

Na podstawie obecności (80%) i pracy zaliczeniowej. Praca zaliczeniowa nie będzie testem sprawdzającym wiedzę, będzie pracą refleksyjną pokazującą, co nauczyciel wypracował w czasie kursu i jak udało mu się wypracowaną wiedzę i umiejętności wprowadzić w życie. Praca będzie krótka (jedna strona A4)

Co daje zaświadczenie?

Uczymy się dla siebie – nie dla zaświadczenia. To fakt, tego nie podważamy.

Jednak niektórzy nauczyciele mogą znaleźć korzyści posiadania takiego zaświadczenia:

– dla dyrektora szkoły (jeśli ubiega się o pracę w charakterze nauczyciela egzaminacyjnego – może pokazać dyrektorowi, że zna specyfikę pracy w tych klasach),

– dla rodziców i uczniów,

– jeśli nauczyciel planuje staż zawodowy – również może dołączyć zaświadczenie o ukończeniu kursu do swojego dorobku zawodowego,

– dla swojej własnej satysfakcji.

A co, jeśli zależy nauczycielowi na kursie, ale nie zależy na zaświadczeniu?

– w dalszym ciągu zapraszamy na kurs! Po każdym szkoleniu nauczyciel otrzyma certyfikat poświadczający obecność.

Nauczyciel jest zainteresowany udziałem w kursie, ale nie ma czasu na napisanie pracy zaliczeniowej, czy w takiej sytuacji ma prawo ubiegać się o zaświadczenie?

Niestety nie. Podstawą zaliczenia jest praca zaliczeniowe plus uczestnictwo w 5 z 7 zaplanowanych szkoleń.

 

Czy są dodatkowe koszty?

W przypadku szkoły, która wykupi kurs dla swojego asystenta w cenie 129 funtów – w tej cenie zawiera się również cena zaświadczenia. Członkowie KN, indywidualni nauczyciele i szkoły należące do KN są zobowiązani dopłacić 10 funtów na zaświadczenie.

 

Dla szkół i nauczycieli, którzy chcą regularnie uczestniczyć w szkoleniach organizowanych w KN bardziej opłaca się wstąpienie do KN.

 

 

 

 

Wybierz walutę
GBP Funt szterling