Historia

Historia


 1. „Problemy i wyzwania w nauczaniu historii w Szkołach Przedmiotów Ojczystych w kontekście aktywnych metod nauczania” (dr Joanna Pyłat) – obejrzyj TUTAJ 

 2. “Urodziny Polski”, czyli pomysły na lekcje o odzyskaniu niepodległości (Anna Gniazdowska-Reinfuss) – obejrzyj TUTAJ 
 3. Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich, a tematyka nauczania historii w Szkołach Przedmiotów Ojczystych w Wielkiej Brytanii (dr Joanna Pyłat) – obejrzyj TUTAJ
 4. Rycerze i ich spadkobiercy: blok tematyczny do realizacji w klasach 6/7 z przykładami tekstów literackich i pomysłami na zajęcia (Renata Jarecka)
 5. A-level, Historyczny kontekst lektury J. Andrzejewskiego „Popiół i diament” (dr Joanna Pyłat)
 6. Udział i rola Polaków w II wojnie światowej (dr Joanna Pyłat) – obejrzyj  TUTAJ
 7. Ruch oporu na ziemiach okupowanej Polski i w pozostałych krajach Europy podczas II Wojny Światowej
  (dr Joanna Pyłat)
 8. Rola Polskich Sił Zbrojnych w UK podczas II Wojny Światowej (dr Joanna Pyłat) – obejrzyj TUTAJ
 9. Jeśli nie druga lektura, to co? Film! „Katyń” (Renata Jarecka)
 10. Finał konkursu „Never was so much owed by so many to so few” (Anna Gniazdowska-Reinfuss) – obejrzyj TUTAJzobacz zwycięskie prace TUTAJ 
 11. Dwie emigracje (dr Joanna Pyłat) – obejrzyj TUTAJ
 12. Rozważania historyczne w stulecie Bitwy Warszawskiej. Co polscy uczniowie w Wielkiej Brytanii powinni wiedzieć o wojnie polsko–bolszewickiej? – obejrzyj TUTAJ
 13. Historia polsko-brytyjskich stosunków dyplomatycznych  (dr hab. Joanna Pyłat) – obejrzyj TUTAJ
 14. Kolumbowie 1920+,wykład historyczny (dr hab. Joanna Pyłat) -obejrzyj TUTAJ
 15. Kolumbowie 1920+, projekt badawczy (Renata Jarecka)