Wideoteka: Szkolenia klubowe

£45.00£99.00

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

Otwórz zasoby Wideoteki Klubu Nauczyciela!

W dziale Szkolenia Ogólne znajdują się materiały szkoleniowe oraz nagrania z następujących webinariów:

 

NAUKA CZYTANIA

 • Zanim dziecko zacznie czytać samodzielnie…(Renata Jarecka)
 • Jak nauczyć dziecko czytać samodzielnie? (Urszula Kosińska)
 • Jak i czym zachęcić uczniów do czytania? (Renata Jarecka)
 • Baśnie i legendy w szkole polonijnej (Renata Jarecka)
 • Wybieramy i polecamy pracę projektową z wybranymi książkami w klasach 1-2 (Renata Jarecka)
 • Wybieramy i polecamy pracę projektową z wybranymi książkami w klasach 3-4 (Renata Jarecka)

 

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

 • Uczeń w integralnej koncepcji nauczania (Małgorzata Małyska)
 • Naturalne strategie uczenia się (Małgorzata Małyska)

 • Tekst literacki jako źródło doświadczeń językowych dzieci (Małgorzata Małyska)

 • Rozwój kompetencji językowych i motywacji do uczenia się (Małgorzata Małyska)
 • Sytuacje edukacyjne inspirowane lekturą (Małgorzata Małyska)

 • Uczeń odkrywający dobro, prawdę i piękno (Małgorzata Małyska)

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

 • Safeguarding po polsku, czyli bezpieczeństwo w polonijnej szkole, edycja druga, uaktualniona (Monika Hoch-Zielonka)

ZARZĄDZANIE KLASĄ/WSPARCIE UCZNIÓW

 • Jak motywować uczniów do nauki? (Ewa Plummer)
 • Poznajmy się. Integracja zespołu klasowego (Anna Jurek)
 • Growth Mindset – czyli jak pomóc dzieciom w motywacji, żeby lepiej były przystosowane do rozwoju w nauce? (Anna Jurek)
 • Przywiązanie wg Bowlby’ego, czyli jak budować dobre relacje z uczniami (Anna Jurek)
 • Jak skutecznie komunikować się z uczniami (Włodzimierz Gołdziński)
 • Jak przygotować dzieci (i siebie!) na powrót do szkoły? (Magorzata Michaluk

PLANOWANIE

 • Jak zaplanować rok szkolny 2021/2022? (Renata Jarecka)
 • Jak zaplanować program szkolny w oparciu o podstawę programową? (Daria Wilkinson)
 • Organizacja pracy nauczyciela (Marzena Dziadkowiec)

POMYSŁY NA CIEKAWE I ANGAŻUJĄCE LEKCJE

 • Gry i zabawy na lekcjach języka polskiego, cz.1 (Anna Gniazdowska-Reinfuss)
 • Gry i zabawy na lekcjach języka polskiego, cz.2 (Anna Gniazdowska-Reinfuss)
 • Generator kart pracy i gier (Aleksandra Antonowicz)
 • Literatura – muzyka – sztuka. Jak je łączyć podczas lekcji w szkole sobotniej (dr Paulina Kierzek-Trzeciak)
 • Język polski nie obcy i nie straszny. O wykorzystaniu podejścia Growing Mindset oraz gier i zabaw w nauce języka polskiego jako obcego (Lidia Haitink)
 • Jak wykorzystać hobby i zainteresowania uczniów w rozwoju kompetencji pisania? (dr Paulina Kierzek-Trzeciak)

LEKTURY/BLOKI TEMATYCZNE

 • Wychowanie przez czytanie (Renata Jarecka)
 • Rycerze i ich spadkobiercy: blok tematyczny do realizacji w klasach 6/7 z przykładami tekstów literackich i pomysłami na zajęcia (Renata Jarecka)
 • Wielkie problemy małych ludzi, czyli jak przeprowadzać zajęcia ze smutnymi lekturami i jak wykorzystać biblioterapię na lekcjach (Renata Jarecka)
 • Niesamowite przygody… nie tylko dziesięciu skarpetek, czyli o zupełnie nowych i niesamowicie cudownych lekturkach (Renata Jarecka)
 • W setną rocznicę urodzin: Przegląd twórczości Ludwika Jerzego Kerna (Renata Jarecka)
 • Pieski i kotki w lekturach dla najmłodszych (Renata Jarecka)
 • Trudne doświadczenia emigracyjne w twórczości C. K. Norwida z okazji obchodów 200 rocznicy jego urodzin (Renata Jarecka)
 • Polskie noblistki (Renata Jarecka)
 • Kopernik – Rewolucja Kosmiczna (Edyta Mackenzie)

METODYKA

 • Analizowanie błędów uczniowskich na różnych etapach kształcenia (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku… Pogotowie językowe dla nauczycieli najmłodszych uczniów (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Konspekt lekcji – koszmar nauczycielski czy klucz do efektywnego nauczania? (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Błąd jaki jest, każdy widzi…Pogotowie językowe dla nauczycieli uczących polskiego jako języka odziedziczonego (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Kocha, lubi, szanuje… o słowach, zdaniach i wypracowaniach uczniów, dla których polski jest językiem odziedziczonym. Pogotowie językowe dla nauczycieli uczących polskiego jako języka odziedziczonego (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Jedna lekcja na trzy sposoby: PPP, TTT, TBL (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Tworzenie testów językowych (dr Adriana Prizel-Kania)
 • Rozwijanie sprawności komunikacyjnych – mówienia i słuchania, czytania oraz pisania (Elżbieta Grabska-Moyle)

 • Uczenie i rozwijanie oraz ocenianie i testowanie słownictwa i gramatyki (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Metody zadaniowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Planowanie lekcji, cyklu lekcji i całego roku nauki (Elżbieta Grabska-Moyle)

PRACA Z PODRĘCZNIKIEM

 • Praca z podręcznikiem Lekcje z polskiego cz. I – wskazówki metodyczne (Maksi Kozińska, Jerzy Kulczycki)

OCENIANIE/INFORMACJE ZWROTNE DLA UCZNIA

 • Jak sprawdzać prace pisemne i dawać informację zwrotną, aby stymulować rozwój ucznia? (Anna Gościmska)
 • Ocenianie kształtujące (Aleksandra Antonowicz)
 • Poprawiać – nie poprawiać, oto jest pytanie. Ocenianie kształtujące prac pisemnych uczniów na różnych poziomach nauczania (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Jak poprawiać, żeby nie bolało i żeby się chciało mówić i pisać po polsku? (Elżbieta Grabska-Moyle)

PISANIE

 • Jak zachęcić uczniów do pisania? (Anna Gościmska)
 • Jak pisać, aby chciano nas czytać? (dr Paulina Kierzek-Trzeciak)
 • Przeżyj to sam – czyli twórcze pisanie w praktyce (dr Paulina Kierzek-Trzeciak)
 • Jak kształcić umiejętność pisania od najmłodszych do najstarszych (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Jak kształcić umiejętność budowania zdań i używania w nich poprawnej interpunkcji na różnych etapach kształcenia? (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Jak wykorzystać hobby i zainteresowania uczniów w rozwoju kompetencji pisania? (dr Paulina Kierzek-Trzeciak)

TŁUMACZENIA

 • Co ja też tłumaczę? Wprowadzenie do tłumaczeń na lekcjach języka polskiego (Maksi Kozińska)
 • Wytłumaczmy to sobie! Czyli projektowanie zajęć z elementami tłumaczeniowymi (Maksi Kozińska)
 • All języki sind importantes! Tłumaczenia dydaktyczne, czyli wykorzystanie naturalnego potencjału wielojęzyczności u dzieci i młodzieży na zajęciach językowych (Maksi Kozińska)

DWUJĘZYCZNOŚĆ

 • Język polski jako język odziedziczony (Maksi Kozińska)
 • Narzędzia, które może wykorzystać nauczyciel polonijny do wspierania ucznia dwujęzycznego ( dr Aneta Nott-Bower)
 • Wsparcie dla ucznia z trudnościami wywołanymi nakładaniem się dwóch systemów językowych (dr Aneta Nott-Bower)
 • Uczmy refleksyjnie – na co i dlaczego powinniśmy zwracać uwagę w nauce czytania i pisania języka polskiego jako odziedziczonego? (dr Anna Martowicz)
 • Co nauczyciel powinien mieć wspólnego z lekarzem? (dr Anna Martowicz)
 • Dziecko w dwóch językach i dwóch systemach edukacji cz. 1. – diagnozowanie poziomu rozwoju języka mówionego i jego kształcenie (dr Anna Martowicz)
 • Dwujęzyczny umysł. Prawdy i mity na temat dwujęzyczności (dr Adriana Prizel-Kania)
 • Dziecko w dwóch językach i dwóch systemach edukacji cz. 2. – transfery leksykalne, gramatyczne i ortograficzne (dr Anna Martowicz)

DWUKULTUROWOŚĆ

 • Dzieci Trzeciej Kultury na Wyspach Brytyjskich, czyli “Kto ty jesteś? Polak mały.” (Edyta Nowosielska)
 • O dwukulturowości dzieci i młodzieży oraz o kryzysie tożsamości (Anna Jurek)

A MOŻE TROCHĘ INACZEJ?

 • Zróżnicowane poziomy edukacyjne w klasie (Aleksandra Antonowicz)
 • Warsztaty: Różnicowanie poziomów w klasie (Aleksandra Antonowicz)
 • Nauczanie przez ruch (Danuta Jaremko)
 • Phonics w polonijnej szkole (Aleksandra Antonowicz)
 • Język polski nie obcy i nie straszny. O wykorzystaniu podejścia Growing Mindset oraz gier i zabaw w nauce języka polskiego jako obcego (Lidia Haitink)
 • Kolorowa gramatyka (Aleksandra Antonowicz)
 • Aktywność fizyczna na lekcjach w polonijnej szkole (dr Agnieszka Przyszlak)

NAUCZANIE W GRUPIE WCZESNOSZKOLNEJ

 • Kreatywne nauczanie języka w grupie wczesnoszkolnej (Aleksandra Antonowicz)
 • Kung Fu Panda i ó zamknięte, czyli Guided Reading w polonijnej szkole (Sabina Łącka)
 • Nauczanie przez ruch (Danuta Jaremko)
 • Phonics w polonijnej szkole (Aleksandra Antonowicz)
 • Uczmy refleksyjnie – na co i dlaczego powinniśmy zwracać uwagę w nauce pisania i czytania języka polskiego jako dziedziczonego? (dr Anna Martowicz)
 • Przedszkolak w polonijnej szkole (Agnieszka Zachwieja i Marzena Szadowska)
 • O zderzeniu kulturowym w nauczaniu przedszkolnym w szkole sobotniej (Agnieszka Dewberry)
 • Teach Meet (nauczanie początkowe)

PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH

 • Praca czy współpraca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Monika Hoch-Zielonka)
 • Dziecko w spektrum autyzmu, czyli rzecz o rozwoju Człowieka w spektrum autyzmu (Ula Ratajczak)
 • Jak nawiązać relację z dzieckiem w Spektrum Autyzmu? (Ula Ratajczak)
 • Jak komunikować się z dziećmi z wyzwaniami rozwojowymi i emocjonalnymi? (Małgorzata Michaluk)
 • Drogi nauczycielu, mam SPE. Poznaj mnie i moje potrzeby (Justyna Korolewicz)
 • Aby każde dziecko odnosiło sukcesy w szkole, czyli słów kilka o efektywnym wspieraniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Justyna Korolewicz)
 • Jak moje doświadczenie pracy w szkole specjalnej wpłynęło na rozpoznawanie i wspieranie potrzeb uczniów SPE w szkole polonijnej? (Anna Gniazdowska-Reinfuss)
 • Uczeń z trudnościami logopedycznymi w szkole polonijnej (Iwona Knapik-Małyniak)
 • ”Nie sztuką jest nie mieć trudności, sztuką jest je pokonać” czyli jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu? (Justyna Korolewicz)
 • Włącz uważność u swoich uczniów oraz daj im narzędzia do radzenia ze skomplikowanymi uczuciami i emocjami

OKOLICZNOŚCIOWE

 • “Urodziny Polski”, czyli pomysły na lekcje o odzyskaniu niepodległości (Anna Gniazdowska-Reinfuss)
 • Trudny powrót do polskiej szkoły w kraju – jak go ułatwić? (Renata Jarecka)
 • Jak zaplanować dobrą lekcję o wspomnieniach z wakacji? (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Jak zaplanować dobrą lekcję przedświąteczną? (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Jak zaplanować poświąteczną lekcję w drodze do szkoły? (Elżbieta Grabska-Moyle)

HISTORIA I GEOGRAFIA

 • Wizerunek Polski i Polaków w podręcznikach brytyjskich, a tematyka nauczania historii w Szkołach Przedmiotów Ojczystych w Wielkiej Brytanii (dr hab. Joanna Pyłat)
 • Jak włączyć nauczanie geografii i historii na lekcjach języka polskiego w polonijnej szkole? (Urszula Broadway)
 • Jak wykorzystać zagadki kryminalne do nauki geografii i historii? Czyli o myśleniu krytycznym w szkole (Urszula Broadway)
 • Lekcja historii dla uczniów i nauczycieli polonijnych (dr hab. Joanna Pyłat)
 • A-level, Historyczny kontekst lektury J. Andrzejewskiego „Popiół i diament” (dr hab. Joanna Pyłat)
 • Udział i rola Polaków w II wojnie światowej (dr hab. Joanna Pyłat)
 • Ruch oporu na ziemiach okupowanej Polski i w pozostałych krajach Europy podczas II Wojny Światowej
 • Rola Polskich Sił Zbrojnych w UK podczas II Wojny Światowej (dr hab. Joanna Pyłat)
 • Finał konkursu „Never was so much owed by so many to so few”
 • Dwie emigracje (dr hab. Joanna Pyłat)
 • Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 i Bitwa Warszawska (dr hab. Joanna Pyłat)
 • Kolumbowie 1920+ wykład historyczny (dr hab. Joanna Pyłat)
 • Rola i znaczenie źródeł historycznych w projektach badawczych uczniów A-level,  na przykładzie zagadnienia „Komunizm w Polsce” (dr hab. Joanna Pyłat)

TEACH MEET/ LEKCJE KOLEŻEŃSKIE/ WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

 • Polski w szkole sobotniej na odległość. Doświadczenia i wskazówki z pierwszej ręki (Elżbieta Grabska-Moyle)
 • Lekcja koleżeńska: Nie szata zdobi człowieka, a jednak… – poznajemy bohaterów „Tanga” Renata Jarecka)
 • Lekcja koleżeńska: „Poranek na Zielonym Wzgórzu” (Anna Gniazdowska-Reinfuss)
 • Lekcja Koleżeńska: „Wakacje z duchami” (Agata Pempera)
 • Lekcja koleżeńska: Położenie Polski (na tle Europy) z uwzględnieniem różnicy poziomu językowego w klasach 4,5,6 (Tadeusz Sierszulski)
 • Spotkanie Teach Meet (Marta Grześ, Agnieszka Białka-Waśniowska, Sylwia Sobiech, Urszula Broadway)
 • Spotkanie Teach Meet (Anna Jagiełło, Sylwia Siatkowska-Kozieł, Daria Wilkinson, dr Agnieszka Gordon)
 • Spotkanie Teach Meet (Jadwiga Stoch, Edyta Mackenzie, Anna Hamilton)

PRZEMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Przemówienia publiczne bez stresu (Jakub Plis)
 • Przemówienia publiczne: Ewaluacja, informacja zwrotna i hejt (Jakub Pils)

BONUSY

 • Jak stworzyć dobrą opowieść? (Paweł Tkaczyk)
 • Jak napisać książkę? Szkolenie połączone ze spotkaniem z Małgorzatą Samulak – Piłat, autorką Xani

DLA RODZICÓW

 • Webinarium o wspieraniu nastolatków w radzeniu sobie z ich stresem i lękiem (Anna Jurek)
 • Uczeń z ADHD. Jak szkoła może wesprzeć rodziców dziecka z ADHD w procesie diagnozy? (Anna Jurek)

DLA DYREKTORÓW

 • Formalne aspekty prowadzenia szkoły sobotniej – checklista (Marta Pagór)
 • Polska sobotnia szkoła i prawo pracy (Marta Pagór)

DLA ASYSTENTÓW

 • Rola asystentów w polonijnych placówkach na bazie praktyk szkół brytyjskich i potrzeb szkoły sobotniej  (Renata Jarecka)

PSYCHOLOGIA/ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA

 • Wypalenie zawodowe (Anna Jurek)
 • Zatroszcz się o siebie! Higiena psychiczna w życiu nauczycieli (Anna Jurek)
 • Nauczycielu, odkryj swoje wewnętrzne dziecko (dr Paulina Kierzek-Trzeciak)
 • Jak radzić sobie w obliczu strachu (Anna Jurek)
 • Efektywna komunikacja z rodzicami (Anna Jurek)
 • Dyskryminacja i bullying – czy wiesz jak reagować? (Anna Jurek)
 • Dlaczego kryzysy są dobre? (Maja Korońska)
 • Przychodź do pracy z przyjemnością! (Anna Jurek)
 • Zmień mózg-sabotażystę w sprzymierzeńca! (Maja Korońska)
 • Nie lękam się burz, bo uczę się jak panować nad swoim statkiem (Justyna Korolewicz)

Informacje dodatkowe

Szkolenia ogólne

Dostęp do nagrań i materiałów szkoleniowych z działu SZKOLENIA KLUBOWE na 1 miesiąc, Dostęp do nagrań i materiałów szkoleniowych z działu SZKOLENIA KLUBOWE na 3 miesiące, Dostęp do nagrań i materiałów szkoleniowych z działu SZKOLENIA KLUBOWE dla członków KN

Wybierz walutę
GBP Funt szterling