Błyskawiczny kurs metodyki nauczania polskiego w szkołach polonijnych

520.54

Kategorie: ,

Opis

Jak uczyć (żeby nauczyć) polskiego jako języka dziedziczonego? Błyskawiczny* kurs metodyki nauczania polskiego w szkołach polonijnych

➡️ Jeśli jesteś początkującym nauczycielem, zbudujesz swój polonistyczny warsztat pracy.

➡️ Jeśli jesteś nauczycielem z doświadczeniem, zrewidujesz swoje dotychczasowe metody pracy i dodasz nowe.

 1. Skuteczne przeprowadzanie i ocenianie różnych ćwiczeń i zadań na lekcji polskiego
 2. Rozwijanie sprawności komunikacyjnych oraz ocenianie i testowanie mówienia i słuchania, czytania oraz pisania.
 3. Uczenie i rozwijanie oraz ocenianie i testowanie słownictwa i gramatyki
 4. Metody zadaniowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli
 5. Planowanie lekcji, cyklu lekcji i całego roku nauki
 6. Skuteczna metodyka nauczyciela refleksyjnego

*Błyskawiczny, bo szybki. Błyskawiczny, bo tak jak w świetle błyskawicy będzie można dostrzec i zrozumieć rzeczy najważniejsze dla nauczyciela

Korzyści dla nauczycieli wypływające z udziału w kursie metodyki dla nauczycieli polonijnych:

Nauczyciele polonijni mają zadania trudne do spełnienia, żeby uczyć polskiego,

 • który nie jest głównym językiem, jakim posługują się uczniowie,
 • który nie jest dla uczniów językiem obcym
 • który jest językiem dziedziczonym, mimo że być może jest językiem pierwszym i ojczystym

Typowe kursy metodyczne przedstawiają zwykle sposoby nauczania języka polskich uczniów w Polsce lub sposoby nauczania polskiego jako języka obcego.

Błyskawiczny kurs metodyki jest zbudowany na dwóch metodykach – nauczania języka ojczystego i obcego i na praktyce zdobytej w szkolnictwie polonijnym.

W trakcie tego kursu:

➡️poznasz praktyczne i sprawdzone w szkole polonijnej sposoby uczenia i oceniania sprawności językowych, słownictwa i gramatyki

➡️nauczysz się, jak włączyć uczenie sprawności, słownictwa i gramatyki w niejęzykowe zadania na lekcji

➡️zobaczysz, jak dopasować metody nauczania polskiego jako języka obcego i jako języka ojczystego do potrzeb uczniów polonijnych

 


Program kursu:

Skuteczne przeprowadzanie i ocenianie różnych ćwiczeń i zadań na lekcji polskiego

 • Jak przeprowadzić ćwiczenia i zadania, żeby uczniowie zrobili to, co powinni?
 • Jak realnie zaplanować czas na zrobienie ćwiczeń i zadań?
 • Jak włączyć ocenianie kształtujące do przeprowadzania ćwiczeń i zadań?

Rozwijanie sprawności komunikacyjnych oraz ocenianie i testowanie mówienia i słuchania, czytania oraz pisania

 • Czym się różni sprawność komunikacyjna od mówienia, słuchania, czytania i pisania?
 • Jak rozwijać cztery sprawności komunikacyjne na każdej lekcji?
 • Kiedy i jak mierzyć, oceniać i testować mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie?

Uczenie i rozwijanie oraz ocenianie i testowanie słownictwa i gramatyki

 • Jaka jest kolejność uczenia różnych reguł gramatycznych?
 • Ile i jakich słów uczyć? Kiedy i jak uczyć słów?
 • Kiedy i jak mierzyć, oceniać i testować znajomość słownictwa i gramatyki?

Metody zadaniowe i pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli

 • Jak konstruować zadania?
 • Jak wbudować uczenie języka do zadań?
 • Jak wykorzystać podręczniki, lektury i inne pomoce, aby osiągnąć cel lekcji?

Planowanie lekcji, cyklu lekcji i całego roku nauki

 • Kiedy i jak planować lekcję?
 • Z czego składa się planowanie cyklu lekcji i całego roku nauki?
 • Jak planować, żeby nie zwariować?

Skuteczna metodyka nauczyciela refleksyjnego

 • Jak rozpoznać i mierzyć skuteczność?
 • Jak budować własną metodykę?
 • Jak być nauczycielem refleksyjnym?

 

Prowadząca: Elżbieta Grabska-Moyle

Nauczyciel – doradca w Polskiej Szkole w Luton i Dunstable oraz kierowniczka Zakładu Dydaktyki Polonijnej PUNO w Londynie.

Zawodowo zajmuje się szkoleniem nauczycieli (PGCE), szkoleniem nauczycieli angielskiego jako obcego (CELTA) oraz nauczaniem języka angielskiego. Do końca lat dziewięćdziesiątych pracowała jako asystent w Zakładzie Leksykologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współautorką Słownika poprawnej polszczyzny nie tylko dla młodzieży, Słownika gniazd słowotwórczych współczesnego języka ogólnopolskiego oraz Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Prowadziła liczne wykłady i warsztaty dla nauczycieli a także dla uczniów A-level na konferencjach Polskiej Macierzy Szkolnej.

 

 

Wybierz walutę
PLN Złoty polski