21.04.2021, 20:00 (UK) – Pogotowie przedegzaminacyjne: Zagadnienia społeczne i globalne w moim domu i miejscu zamieszkania – warsztaty z nauką pisania wypracowania na poziomie GCSE – Renata Jarecka

£10.00

Opis

Uwaga! Zapraszamy zarówno nauczycieli jak i uczniów!

Szkolenie będzie miało formę warsztatów, na których uczeń zostanie przygotowany do egzaminacyjnych prac pisemnych (a nawet stworzy je w czasie spotkania).

Ponadto uczeń

 • przećwiczy słownictwo potrzebne do rozwinięcia podpunktów, podanych w temacie,
 • pokona drogę z domu do szkoły, opowie o niej (przy okazji powtórzy część Speaking) i przeniesie ustny opis na papier,
 • pozna zakres arkusza Writing na poziomie zaawansowanym (Higher),
 • dowie się, czym (prócz długości) różni się wypracowanie na 90 i na 150 słów,
 • pozna elementy, których nie może zabraknąć w wypracowaniu (jeśli chce otrzymać najwyższą ocenę),
 • nauczy się formułować i uzasadniać opinie,
 • otrzyma propozycje tematów wypracowań do bloku tematycznego Local, national, international and global areas of interest.

Nauczyciel zaś

 • pozna kilka przykładowych ćwiczeń przygotowujących ucznia do prac pisemnych,
 • przejdzie z uczniem drogę z domu do szkoły i od części ustnej do części pisemnej egzaminu,
 • przećwiczy ocenianie prac uczniów tak, by było ono zgodne z Mark Scheme AQA,
 • zobaczy przykłady świetnie napisanych prac, które zostaną ocenione nisko i wypracowań, które mimo usterek językowych zostaną ocenione wysoko,
 • otrzyma wytyczne, jak skorzystać z deskryptorów JCQ w tegorocznych ocenach pisania, które mają zastąpić wyniki testów.

Zapraszam!

Renata Jarecka