20.04.21, godz. 20:00 (UK) – ALL JĘZYKI SIND IMPORTANTES! Tłumaczenia dydaktyczne, czyli wykorzystanie naturalnego potencjału wielojęzyczności u dzieci i młodzieży na zajęciach językowych – Maksi Kozińska

£15.00

Kategoria:

Opis

Na spotkaniu przedstawię przykładowe ćwiczenia tłumaczeniowe, które wspierają akwizycję oraz automatyzację wybranego słownictwa i zagadnień gramatycznych w kształceniu językowym dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii.

Czas: 60 minut

Zapraszam. Maksi Kozińska